Wilquin_home_s.html

VISION BLIR VERKLIGHET.
Vi står för genomtänkta lösningar mellan konsument och affärsidé – i butik, restaurang eller annan lokal. Vi arbetar med totalentreprenad. Arkitektur och design, förenade genom funktionella, levande och anpassningsbara detaljlösningar är vårt verktyg för att förverkliga våra kunders vision. Resultatet blir en helhetslösning där inredningen är en del av konceptet, där affärsidé och produkter får en synlig och säljande identitet.


STYRKAN LIGGER I VARUMÄRKET.
För flera av våra uppdragsgivare vilar framgång och konkurrenskraft på styrkan i deras varumärke.
Detta kräver unika, estetiska och funktionella miljöer som både speglar företagets profil och stärker produkternas säljande egenskaper.